Wat is MDS?

Het MyeloDysplastisch Syndroom (MDS), ook wel myelodysplasie genoemd, staat voor een groep van beenmergstoornissen, waarbij de productie van bloedcellen ernstig verstoord is. MDS is een bloedziekte, die ontstaat doordat het beenmerg op een verkeerde manier bloedcellen aanmaakt. Het resultaat van deze gestoorde aanmaak dat er te weinig bloedcellen in het bloed aanwezig zijn en dat ze daarnaast misvormd en niet goed uitgerijpt zijn.

 

Myelodysplastische aandoeningen kunnen optreden op elke leeftijd, maar zijn wel zeldzaam op kinderleeftijd en betrekkelijk zeldzaam bij jong volwassenen.

 

Ongeveer 90% van de patiënten hebben geen voor de hand liggende reden om deze ziekte te ontwikkelen.

 

Aangenomen wordt dat tijdens de vele delingen van beenmergcellen fouten zijn opgetreden, die uiteindelijk tot de ziekte leiden.

Het is een bloedziekte die niet besmettelijk of erfelijk is.

 

Op het tijdstip dat de diagnose wordt gesteld vertonen sommige patiënten nog geen verschijnselen van de ziekte. De ziekte kan immers zeer langzaam ontwikkelen, waardoor het lichaam gaat wennen aan het tekort aan bloedcellen.

Mogelijke symptomen zijn toenemende vermoeidheid, veelvuldig terugkerende kleine infecties en koorts. Er ontstaan gemakkelijk blauwe plekken of bloedingen. Soms wordt de ziekte toevallig ontdekt bij een routine bloedafname.

 

 

De behandeling van MDS kan alle kanten uit, variërend van helemaal geen therapie tot hoge dosis chemotherapie inclusief stamceltransplantatie.

De omstandigheden zijn bij elke patiënt  anders, zodat ook de behandeling bij elke patiënt anders zal zijn.

Het is daarom noodzakelijk om precies te weten om welk type MDS het gaat.

 

Het myelodysplastisch syndroom (MDS) is niet één ziektebeeld, maar een verzameling van beenmergziekten met als gemeenschappelijk kenmerk dat er fouten zijn in de aanmaak van bloedcellen.

MDS kan betrekkelijk onschuldig zijn, maar kan zich ook ontwikkelen tot een ernstig ziektebeeld dat intensieve

behandeling vergt.

 

De prognose hangt af van de leeftijd van de patiënt, het type MDS en de aan- of afwezigheid van specifieke

chromosoomafwijkingen in de beenmergcellen.

Uitgebreidere informatie over MDS, door dr. Selleslag, vind je in het document hieronder.

De digitiale folder van de MDS Contactgroep kan je bekijken door op het document hieronder te klikken.

De brochure "Wat gebeurt er in mijn beenmerg?" door de MDS Foundation kan je hieronder downloaden.

 

MDSContactgroep vzw  |  info@mdscontactgroep.be